Początkowo prowadziliśmy kursy języka angielskiego i niemieckiego - obecnie w ofercie naszej szkoły są również kursy języka francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Od wielu lat nasi słuchacze z powodzeniem przystępują do międzynarodowych egzaminów certyfikatowych Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, a od 2003 roku jestesmy Licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC umożliwiającym przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego. Zatrudniamy prawie 40 lektorów z profesjonalnym przygotowaniem i pasją. Naszym dyrektorem metodycznym jest mgr Agnieszka Kotula.  Służy Ona swoją pomocą i wiedzą lektorom jak i uczniom.

Cechą charakterystyczną naszej szkoły jest harmonijne łączenie tradycji z nowoczesnymi metodami nauczania, w oparciu o zasadę “multiple intelligences” zakładającej, iż każdy z nas ma inaczej rozwinięty system przyswajania wiedzy, w związku z czym tylko różnorodność i “wielokanałowość” nauczania przynosi najlepsze efekty.